De Grenzeloze Crisis: waarom we niet voorbereid zijn en de weg vooruit

Onze huidige samenleving wordt steeds vaker geconfronteerd met grensoverschrijdende dreigingen. Steeds meer crises ontstaan in aangrenzende of juist verre domeinen. Deze ontwikkeling knaagt aan de pijlers waar onze moderne responssystemen op rusten. In een nieuw artikel verkent Arjen Boin de uitdagingen en legt hij uit waarom we niet klaar zijn voor de grenzeloze crisis. Het artikel eindigt met een agenda voor verder onderzoek.

Het artikel is gratis te downloaden via Wiley.

Arjen Boin te gast in Japan tijdens conferentie International Network of Disaster Studies

Vorige week was Arjen Boin aanwezig bij de tweede conferentie van het International Network of Disaster Studies in Morioka, Japan. Hij sprak daar over de Grenzeloze Crisis: crises die in de toekomst steeds moeilijker beheersbaar zijn vanwege de complexe verwevenheid van hedendaagse systemen en afspraken, snelle escalatie en het ontbreken van een afgebakend (beleids)domein.

Arjen Boin spreekt in Japan over de Grenzeloze Crisis

Het thema van de conferentie was Landscape-Scale Disasters, Emergency Response, and Regional Recovery. Arjen is in Japan meer te weten gekomen over de weerbaarheid van lokale gemeenschappen aan de kust na de tsunami en daaropvolgende kernramp van Fukushima in 2011. Overigens kunnen de inzichten van de conferentie direct gebruikt worden door Japanse crisismanagers, gezien de hittegolf en eerdere modderlawines die Japan teisteren. Voor de verontruste lezer: Morioka ligt in het noorden van Japan en deze regio heeft minder last van het natuurgeweld.

Calamiteitenhospitaal decor voor discussie over toekomt crisisbeheersing

Op woensdag 3 april organiseerde Crisisplan een bijeenkomst met als thema “de weeffout in de crisisbeheersing”. Meer dan 50 crisisprofessionals uit het hele land waren aanwezig, met vertegenwoordigers van o.a. de politieacademie, Rijkswaterstaat, ziekenhuizen, veiligheidsregio’s, gemeenten, NCTV en water-, energie- en telecombedrijven. De commandopost van het Calamiteitenhospitaal in Utrecht vormde het passend decor voor een discussie over dit thema.

De dag begon met een korte introductie op het thema door Arjen Boin, zoals eerder uiteengezet in een publicatie samen met Werner Overdijk. Hierin beargumenteren zij dat de vertaalslag van informatie van het operationele naar het strategische niveau een belangrijk knelpunt vormt.

Martijn Reeser van de gemeente Den Haag legde uit hoe het Team Veiligheid samen met Crisisplan een checklist ontwikkelde die ze houvast en rust geeft in de ondersteuning van het strategische niveau. De checklist methode helpt op efficiënte wijze operationele informatie uit te vragen om de strategische besluitvorming te faciliteren.

In de presentatie van Jacco Rodermond, veiligheidsregio Drenthe, kwamen de belevenis van crisis en de complexiteit van een crisissituatie uitvoerig aan bod. Ook het verschil tussen een crisis en een ramp werd belicht. “De beleving van een crisis vraagt om een gidsfunctie door het strategisch niveau”, aldus Jacco.

In de discussie met alle aanwezigen kwam onder andere naar voren dat de rol van de informatiemanager nog niet volledig toekomstbestendig en helder is. Deelnemers stelden dat een gemeenschappelijke doctrine om crises te lijf te gaan nog wordt gemist in Nederland. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door het calamiteitenhospitaal.

Deze bijzondere bijeenkomst geeft stof tot nadenken over de crisisbeheersing van de toekomst. Crisisplan en de aanwezige professionals willen deze discussie graag voortzetten.

International Network of Disaster Studies organiseert conferentie in Japan

Op 17 t/m 19 juli houdt het International Network of Disaster Studies haar tweede conferentie met als thema: Landscape-Scale Disasters, Emergency Response, and Regional Recovery. Iwate University in Morioka, Japan, is de gastheer. Morioka is in twee uur bereikbaar met hogesnelheidstrein vanaf Tokio.

Het International Network of Disaster Studies is geen formele organisatie, maar een los verband van onderzoekers en faculteiten die samen komen om ideeën uit te wisselen en te discussiëren over gedeelde interesses. Op de eerste bijeenkomst in januari 2017 kwamen deelnemers uit allerlei landen af.  

Tijdens het congres zullen er panels worden gehouden met verschillende onderwerpen. Binnen de panels zullen papers worden besproken, presentaties worden gehouden en is uiteraard ruimte voor discussie. Buiten het programma om is ook genoeg gelegenheid voor meer informele dialoog tussen deelnemers.

Voor meer informatie en registratie, zie: https://inds-iwate.org/en/index.html

Voorstellen voor papers en presentaties kunnen worden ingediend tot 19 maart via https://indsiwate.org/en/submission.html

Crisisplan ondersteunt baanbrekend NAVO initiatief

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) heeft op maandag 19 februari een project gelanceerd: “Enhancing Jordan’s capacity for Crisis Management, Continuity of Government and Exercises”. Dit driejarig programma zal het nationaal crisis- en veiligheidscentrum van Jordanië ondersteunen in het bereiken van volledige operationele capaciteit en daarmee de Jordaanse nationale weerbaarheid, bestuurlijke continuïteit en crisismanagement capaciteiten flink verbeteren.

Dit is het eerste NAVO Defence Capacity Building Program project en dat zorgt voor unieke uitdagingen, maar ook mooie kansen. Namens Crisisplan ondersteunt Werner Overdijk het project.

Klik hier voor meer informatie.

 

Crisisplan introduceert de CrisisHub: een revolutionair software platform voor strategisch crisismanagement

Trots presenteren wij ons nieuwe software platform: De CrisisHub!

Door wetenschappelijke inzichten te creëren met de ervaringen van specialisten in het veld hebben wij een uniek platform ontwikkeld dat volledig is afgestemd op het strategisch crisismanagement niveau van publieke en private organisaties.

De CrisisHub helpt door sitraps te genereren voor het strategisch niveau. CrisisHub kan checklists maken voor de strategsiche  besluitvorming en heeft een crisissimulatie module voor het eigenhandig trainen van strategische supportteams.

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je een demo? Stuur vrijblijvend een email naar info@crisishub.co 

New Tool: Surveying Transboundary Crisis Management Capacities

De opmars van grensoverschrijdende crises lijkt niet te stuiten. Dit type crisis brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor organisaties en bijhorende netwerken.

Hoe beoordeelt u of uw organisatie voorbereid is?

Het antwoord hierop vindt u in onderstaand blog door Arjen Boin, Lavinia Cadar en Maureen Weller:

 

Discussie: Een weeffout in de Nederlandse crisisbeheersing?

In deze bijdrage aan het slotnummer van het Magazine Nationale Veiligheid signaleren Arjen Boin en Werner Overdijk een hardnekkige weeffout in de Nederlandse crisisbeheersing. Het draait om de manier waarop de operationele en strategische crisisdomeinen met elkaar worden verbonden.

Wij zijn benieuwd naar de reacties!

Lees het de bijdrage hier:

Magazine-Nationale-Veiligheid-en-Crisisbeheersing-2017-Boin-en-Overdijk.pdf

De Grenzeloze Crisis: Uitdagingen voor Politiek en Bestuur

Arjen Boin hield op 23 oktober 2017 zijn oratie over de “Grenzeloze Crisis”.

“De Grenzeloze Crisis is voor gezagdragers de moeilijkste crisis. De Grenzeloze Crisis overschrijdt moeiteloos geografische, beleidsmatige, culturele, publiek-private, en juridische grenzen die bestuurders normaal gesproken in staat stellen een probleem te classificeren en te beheersen. De Grenzeloze Crisis escaleert snel en muteert voortdurend, waardoor de kenbaarheid afneemt. Het is de crisis die verwarring zaait over oorzaken en mogelijke consequenties; de crisis die geen duidelijke oplossingen kent en waarvan niet duidelijk is hoe die zich ontspint. De Grenzeloze Crisis komt terecht op vele bestuurlijke tafels, maar het is niet vanzelfsprekend welke van die tafels “in the lead” is of zou moeten zijn. Deze eigenschappen maken een snelle en adequate respons moeilijk.”

De volledige tekst van de oratie vindt u hier.

 

Het persbericht van de Universiteit Leiden betreffende zijn oratie vindt u hier.

R&D for Search and Rescue (INACHUS Project)

 

 

 

 

Crisisplan neemt deel aan een aantal internationale projecten gesponsord door de EU. INACHUS, een Horizon 2020 project is gericht op het helpen van Urban Search and Rescue workers. Recentelijk werd hiervoor een demonstratie gehouden in Lyon, Frankrijk. We lieten een oude fabriek instorten om de wide area surveillance tools (drones, laser scanners, camera’s)  en de ontwikkelde software te demonstreren.

U kunt hier meer over lezen in de nieuwsbrief!