Aankondiging!

Begin 2020 verschijnt:

Handboek voor Strategisch Crisismanagement

Arjen Boin & Werner Overdijk

The Crisis University Press

Strategisch crisismanagement wordt steeds belangrijker. Bestuurders en managers moeten tijdens een crisis kritieke besluiten nemen, helder communiceren en afstemmen met ketenpartners. Zij moeten goed worden ondersteund met informatie, advies en regie. Zonder effectieve ondersteuning krijgen crisisleiders het moeilijk.

Dit Handboek voor Strategisch Crisismanagement legt uit wat strategisch crisismanagement inhoudt, wat van bestuurders en managers wordt verwacht tijdens een crisis, en hoe zij het best worden ondersteund. Het biedt een stappenplan voor crisispreparatie en respons, en aanwijzingen voor alle ondersteuners op het strategisch niveau.

Voor meer informatie, neem contact op met de auteurs: Arjen Boin (boin@crisisplan.nl) en Werner Overdijk (overdijk@crisisplan.nl)