COVID-19

Crisisplan en The Hague Security Delta (HSD) hebben in opdracht van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) West een overzicht van Strategische (sleutel-)besluiten COVID-19 ontwikkeld voor de zorgsector (zorginstellingen en bestuurders).

Doel
De Strategische (sleutel-)besluiten COVID-19 kan gebruikt worden als voorbereiding op de situatie van de komende week, weken en maanden binnen de zorgsector en zorginstellingen. Uiteraard is een en ander afhankelijk van het verloop van COVID-19 in Nederland en binnen uw regio.

Wat kunnen we voor u betekenen?
Crisisplan en de HSD kunnen u en/of uw team middels videoconference, telefoon of een briefing kort en snel bijpraten of adviseren over de belangrijkste sleutelbesluiten aan de hand van een presentatie. Vervolgens kunnen wij op basis van de al aanwezige plannen, procedures en afspraken u een fictief scenario aanleveren waarin de situatie verslechterd van fase Rood naar fase Zwart om zo te verkennen wat al wel en wat nog niet geregeld is binnen uw regio of zorginstelling. Daarnaast leveren wij u een document aan waarmee uzelf kan bepalen wat het niveau is van uw preparatie en welke besluiten u nog heeft voor te bereiden en te nemen.

Resultaat
Het gebruik van de Strategische (sleutel-)besluiten geeft antwoorden op onderstaande vragen:

– Wat hebben we al geregeld en wat missen we nog?

– Wat zijn strategische besluiten die nu en in de nabije toekomst op bestuurlijk en medisch vlak in de Fasen Rood en Zwart en in de na-verantwoordingsfase moeten worden genomen?

– Welke communicatie frames, kernboodschappen en handelingsperspectieven moeten hiervoor geformuleerd worden?

– Wie is voor welke besluiten verantwoordelijk, wie adviseert hierover (en welke informatie hebben we daarvoor nodig) en wie voert genomen maatregelen en acties uit?

Meer weten?
Neem contact op via 071-5730 551 of stuur een mail naar crisisplan@crisisplan.nl

Klik hier voor bijdragen aan mediaberichtgeving omtrent het coronavirus door Arjen Boin en Werner Overdijk.