THE CRISIS UNIVERSITY PRESS

The Crisis University Press geeft “practice-oriented” manuscripten uit op het gebied van crisis management. The Crisis University Press werkt met innovatieve vormgeving, e-presence en een uitgekiende marketing strategie. Voor auteurs die hun inzichten direct bij de juiste mensen onder ogen willen krijgen.

Voor contact: crisisuniversitypress@crisisplan.nl

In juli 2020 is verschenen:

COVID-19: Een analyse van de nationale crisisrespons

Auteurs: Arjen Boin, Werner Overdijk, Charon van der Ham, Jessy Hendriks, Dionne Sloof

De coronacrisis is de grootste crisis die Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog heeft getroffen. De nationale crisisorganisatie heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens deze crisis. De hoofdrolspelers – Rutte, De Jonge, Van Dissel – domineerden dagelijks het nieuws. Veel ging goed, sommige dingen hadden beter gekund.

COVID-19: Een analyse van de nationale crisisrespons inventariseert de lessen die we nu kunnen leren om de nationale crisisorganisatie nog sterker te maken. In een tijd van grensoverschrijdende crises (klimaat, cyber, terrorisme, de volgende pandemie) is het belangrijk dat we opnieuw nadenken over de voorbereiding op dergelijke dreigingen. Dit boek beoogt een bijdrage te leveren aan die discussie.

U kunt COVID-19: Een analyse van de nationale crisisrespons voor €19,95 bestellen!

In januari 2020 is verschenen:

Handboek voor Strategisch Crisismanagement

Auteurs: Arjen Boin, Werner Overdijk, Charon van der Ham en Dionne Sloof

Strategisch crisismanagement wordt steeds belangrijker. Bestuurders en managers moeten tijdens een crisis kritieke besluiten nemen, helder communiceren en afstemmen met ketenpartners. Zij moeten goed worden ondersteund met informatie, advies en regie. Zonder effectieve ondersteuning krijgen crisisleiders het moeilijk.

Dit Handboek voor Strategisch Crisismanagement  legt uit wat strategisch crisismanagement inhoudt, wat van bestuurders en managers wordt verwacht tijdens een crisis, en hoe zij het best worden ondersteund. Het biedt een stappenplan voor crisis-preparaties en respons. Het bevat handige suggesties (en checklists) voor de ondersteuners van het strategisch niveau.

Arjen Boin is hoogleraar aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Hij is als partner aan Crisisplan verbonden. Werner Overdijk is de oprichter van Crisisplan.

U kunt het Handboek voor Strategisch Crisismanagement voor €23,33 bestellen!

Voor meer informatie: ham@crisisplan.nl

Op 1 oktober 2018 is verschenen:

Institutioneel Crisis Management

Een kritiek incident, sociale media dynamiek en rellen in Den Haag

Auteurs: Arjen Boin & Stavros Zouridis

Het kan de meest succesvolle organisaties overkomen. Een incident, een filmpje dat viral gaat op het internet. Vette krantenkoppen, jagende journalisten, verontwaardigde politici en boze burgers. De  mediastorm verrast organisatieleiders. Hun verweer (“we moeten eerst het onderzoek afwachten”) maakt weinig indruk, of leidt tot hoongelach op sociale media. Het is de perfect storm. De reactie van de organisatieleiding zal in belangrijke mate bepalen hoe de organisatie zo’n institutionele crisis doorstaat.

Dit boek bestudeert de institutionele crisis die de Politie Eenheid Den Haag in de vroege zomer van 2015 meemaakte. Het beschrijft de diepere oorzaken, de dynamiek, en de reacties van gezagsdragers. Het formuleert concrete strategieën die de kans op een institutionele crisis verminderen en het reactievermogen vergroten.

Voor meer informatie: boin@crisisplan.nl