ONZE VISIE

“Crises komen onverwacht, zijn moeilijk te beheersen en kunnen grote schade veroorzaken. Een goede voorbereiding op dergelijke verstoringen is daarom noodzakelijk”

Planning en preparatie

Een goede voorbereiding begint met het in beeld brengen van kwetsbaarheden en het actief op zoek gaan naar mogelijke verstoringen. Naast operationele plannen is er aandacht voor het strategisch niveau. Strategische besluitvormingsgroepen moeten worden voorbereid op hun rol. Support teams moeten worden getraind zodat zij het strategische crisisteam van de juiste informatie en adviezen kunnen voorzien.

Denken in kansen

De principes van effectief crisismanagement komen ook in “het gewone” van pas. Het besef dat kleine incidenten of missers grote gevolgen kunnen hebben, maakt deze organisaties alert. Een crisis legt kwetsbaarheden bloot en maakt noodzakelijke veranderingen mogelijk.

Wat Crisisplan biedt

Crisisplan ondersteunt uw organisatie in de voorbereiding op crises. Wij evalueren uw crisismanagement capaciteit, denken met u na over de crisisorganisatie, en trainen het strategisch niveau. Hierbij maken we gebruik van hoogwaardige producten die we speciaal toesnijden op uw organisatie. Innovatieve technische ondersteuning en de laatste wetenschappelijke kennis vormen de basis van ons succes.