Toegepast Onderzoek

Crisisplan verzorgt evaluaties en analyses van crisissituaties. Volstrekt onafhankelijk. Altijd gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Crisisplan kan u ondersteunen met de evaluatie van een crisisrespons. Wij kunnen ook behulpzaam zijn met het doordenken van de mogelijke gevolgen die bepaalde crisisscenario’s met zich mee brengen.

Onze analyses en evaluaties zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Wij kennen het theoretisch domein en maken gebruik van de meest relevante inzichten.

Recente voorbeelden van projecten waarbij Crisisplan betrokken is geweest: