Certificering register

Crisisplan is door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) als niet-onderwijsinstelling geregistreerd om teamtrainingen die vallen onder het kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW aan te bieden. Hieronder vallen ook ‘diensten inzake beroepsopleiding of herscholing en onderwijs’ gericht op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. Naast specifieke beroepsopleidingen en herscholingen vallen ook meer algemene cursussen om beter te functioneren in een (toekomstige) werkkring onder het begrip beroepsopleiding.

Alle overige diensten worden met BTW belast. Indien oefeningen vallen onder ‘kort beroepsonderwijs’ in de zin dat de oefeningen worden beschouwd als beroepsopleidingen die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring, dan zijn deze vrijgesteld van BTW.