Klachtenregeling Onderwijs

Onderstaande tekst betreft een citaat uit de Algemene Voorwaarden.

Artikel 16 Klachtenregeling Onderwijs

Crisisplan BV beschikt over een onafhankelijke klachtenprocedure voor deelnemers aan het onderwijs dat en aan trainingen die door Crisisplan BV worden verzorgd. Voor deze deelnemers geldt dat deze klachtenregeling voorafgaand aan de geschillenregeling van artikel 16 dient te worden gevolgd.

Een klacht dient in eerste instantie bij de directie van Crisisplan BV, drs. W.I.E. Overdijk, te worden ingediend. De directie van Crisisplan BV zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht daarop reageren. De directie streeft ernaar om een klacht binnen 2 maanden na ontvangst af te handelen. Als de afhandeling onverhoopt meer tijd vergt zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk door de directie van Crisisplan BV in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel zal worden toegelicht. Ook wordt daarbij een indicatie gegeven van de tijd die de directie van Crisisplan BV nodig denkt te hebben om de klacht alsnog af te handelen.

In het geval de klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht door de directie van Crisisplan BV, kan de klager daartegen beroep aantekenen bij de beroepscommissie. Deze beroepscommissie bestaat uit één lid, zijnde één van de advocaten van het kantoor GMW Advocaten B.V. in Den Haag. Het oordeel van de beroepscommissie is voor Crisisplan BV bindend. Eventuele consequenties ervan worden direct door Crisisplan BV afgehandeld.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling ervan worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar door Crisisplan BV bewaard.