Privacy statement

Crisisplan BV, hierna Crisisplan, gevestigd aan de Frambozenweg 123, 2321KA in Leiden, is voor haar werkzaamheden verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie. De onderstaande verklaring geeft uw inzicht in de manier waarop dat bij Crisisplan gebeurt.

Werner Overdijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Crisisplan. Hij is bereikbaar via crisisplan@crisisplan.nl of 071-5730551.

 

Crisisplan gaat in haar werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en neemt de bescherming van uw privacy en vertrouwelijke informatie zeer serieus. Daarom is Crisisplan transparant over de manier waarop persoonsgegevens en privacygevoelige informatie wordt verwerkt. De informatie hieronder is bedoeld om u inzicht te verschaffen in de manieren waarop Crisisplan omgaat met dergelijke informatie.

 

Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Crisisplan. Het betreft hier klantgegevens die door u zijn verstrekt ten behoeve van opdrachten, deelname aan trainingen, opleidingen, bijeenkomsten, advisering, en gegevens die worden gebruikt in onze simulaties. Crisisplan gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft en indien dit voor de dienstverlening nodig mocht zijn wordt dit op voorhand gedaan. Indien en wanneer Crisisplan uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vraagt Crisisplan uw (expliciete) toestemming. Dit betreft onder meer de volgende gegevens; voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer of andere bedrijfsgevoelige gegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken

Over het algemeen kan u de website van Crisisplan bezoeken zonder persoonsgegevens van uzelf te verstrekken. Echter, in sommige gevallen kan het nodig zijn dat u ten behoeve van een opdracht verzocht wordt informatie aan te leveren. Verzamelde informatie zal enkel worden gebruikt voor de overeengekomen doeleinden die onderstaande werkzaamheden kunnen omvatten:

  • Afhandeling van uw betaling.
  • Verzending van informatie over, of deelname aan, een opleiding, training, oefening, bijeenkomsten of onderzoeks-, evaluatie- en adviseringstrajecten.
  • U te kunnen bellen/mailen indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
  • U te kunnen informeren over wijzigingen van producten, diensten of interessante, voor u relevante informatie.
  • Verwerkingen van aanvragen met betrekking tot sollicitaties en acquisitie

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Zodra wij uw vraag, klacht of verzoek hebben beantwoord (doel 1), uw aanmelding voor trainingen, opleidingen, bijeenkomsten, advisering, en gegevens die worden gebruikt in onze simulaties hebben verwerkt (doel 2), (raam-)overeenkomst of adviseringstraject is beëindigd (doel 3) of uw inschrijving is verwerkt (doel 4) worden uw persoonsgegevens of bedrijfsvertrouwelijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Crisisplan verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Crisisplan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Crisisplan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via crisisplan@crisisplan.nl.