TransCrisis

Het TransCrisis project (volledige naam: Enhancing the EU’s Transboundary Crisis Management Capacities: Strategies for Multi-Level Leadership) probeert in kaart te brengen hoe grensoverschrijdende crises werken en hoe zij effectief en legitiem kunnen worden beheerst. Het project zal zowel de rol van politiek leiderschap bij grensoverschrijdende crisisbeheersing analyseren, als de crisismanagement-capaciteiten van specifieke EU-instellingen binnen verschillende beleidsdomeinen. In deze context is TransCrisis gericht op de volgende zaken:

  • Het in kaart brengen van de kritische factoren die bepalend zijn voor het effectief en legitiem managen van grensoverschrijdende crises.
  • Verklaren hoe politiek leiderschap effectief en legitiem crises kan beheersen in een ‘multi-level systeem’.
  • Formele en informele crisismanagement-capaciteiten van EU-instellingen analyseren, namelijk de Europese Commissie, de Europese Raad, het Europees Parlement en organisaties op Europees niveau.
  • Crisismanagement-capaciteiten vaststellen van Europees beleid op het gebied van financiën, sociale zaken en milieu (gebieden die vatbaar zijn voor grensoverschrijdende crises).
  • Verklaren hoe een multi-level aanpak van financiële en andere crises effect hebben op de legitimiteit van de EU-instellingen, haar leiders en het beleid.
  • Bevindingen verspreiden door innovatieve outreach-strategieën gericht op nationale en Europese leiders.
  • Een echt en virtueel netwerk opzetten om duurzame interactie tussen onderzoek en de praktijk te faciliteren op het gebied van de grensoverschrijdende crisismanagement-capaciteiten van de EU op de lange termijn.

De rol van Crisisplan BV in TransCrisis is:

  1. Een analytisch kader formuleren en een codeboek ontwikkelen die worden gebruikt door de projectpartners voor onderzoek naar grensoverschrijdende crisisbeheersing door de EU.
  2. Alle empirische bevindingen van de op onderzoek gebaseerde werkpakketten omzetten naar een overkoepelend overzicht van de belangrijkste middelen en uitdagingen van de EU bij het managen van grensoverschrijdende crises.

Neem contact met ons op voor meer informatie over het TRANSCRISIS project. Dit project is werd gefinancierd door het Europese Horizon 2020 Programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie onder subsidieovereenkomst nr. 649484.

Bezoek de TranCrisis website.