FASTER

FASTER is een driejarig project dat wordt gefinancierd via het H2020-programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie. Het pakt de uitdagingen aan die gepaard gaan met de bescherming van eerstehulpverleners in gevaarlijke omgevingen, en verbetert tegelijkertijd hun mogelijkheden op het gebied van omgevingsbewustzijn en communicatie.

FASTER zal een reeks belangrijke ondersteunende technologieën gebruiken die zullen worden ingezet om speciale omstandigheden die zich tijdens rampen voordoen te omzeilen en de invoering en effectiviteit van traditionele rampenbestrijdingssystemen te belemmeren. Dit zijn:

  • UAV’s en UGV’s voor hun kaart- en transportcapaciteiten om het algehele omgevingsbewustzijn te vergroten, belangrijke middelen te leveren en zelfs brandbestrijdingsoplossingen en veerkrachtige communicatie aan te bieden, gezien rampen de communicatie kunnen verstoren en belemmeren of zelfs operationele netwerkomstandigheden kunnen verhinderen;
  • Technologieën voor bijbehorende K9-eenheden en mini-UAV’s voor het omzeilen van obstakels, verbeterde inspectie- en navigatiemogelijkheden;
  • AR-tools voor verbeterd situationeel bewustzijn door onmiddellijk zichtbare, ‘realtime’ informatie te maken die voorheen niet beschikbaar of moeilijk te verkrijgen was.

Deze ondersteunende technologieën zullen het arsenaal van de eerstehulpverleners uitbreiden en hen in staat stellen in de meeste situaties en omstandigheden te werken, terwijl ze in dreigende omgevingen worden beschermd en hun algehele effectiviteit en operationele capaciteit worden verbeterd.

De rol van Crisisplan in dit project (zoals in de meeste EU-projecten) is het identificeren van gebruikersvereisten en het creëren van use cases, die de technische ontwikkeling sturen. Bovendien zijn wij verantwoordelijk voor het definiëren van de scenario’s die zullen worden gebruikt om de ontwikkelde tools te testen en te demonstreren, evenals voor het plannen van de demonstratie-evenementen. Ten slotte zijn we verantwoordelijk voor het trainen van eerstehulpverleners in het gebruik van de FASTER tools.

Neem contact met ons op voor meer informatie over het FASTER project. Dit project heeft financiering ontvangen van het Europese Horizon 2020 programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstraties onder subsidieovereenkomst nr. 833507.

Bezoek de  FASTER website.