INDIGO

Het INDIGO project (volledige naam: Innovative Training and Decision Support for Emergency operations) helpt crisismanagers omgaan met de complexe problematiek omtrent natuurlijke, industriële, of door de mens veroorzaakte incidenten. INDIGO heeft een geïntegreerde software-tool ontwikkeld om deze problematiek aan te pakken.

Door INDIGO kunnen gebruikers:

  • complete operationele virtuele representaties van crisissituaties laten zien
  • verschillende scenario’s simuleren;
  • meerdere hulpdiensten betrekken bij een gesimuleerde oefening;
  • crisismanagement-procedures verbeteren op verschillende organisatie- en beslissingsniveaus.

De rol van Crisisplan BV in INDIGO was:

  1. Het inventariseren van de wensen van de beoogde gebruikers
  2. De coördinatie van de INDIGO gebruikersgroep
  3. De organisatie van de validatie, verspreiding en exploitatie van de activiteiten
  4. Het organiseren van een tweedaags event in Leiden in maart 2013. Tijdens dit tweedaagse evenement zijn INDIGO gebruikers van de Nederlandse politie, medische diensten, de brandweer en publieke en private deelnemers getraind, en is er een op een scenario gebaseerde demonstratie van INDIGO gegeven

Neem contact met ons op voor meer informatie over het INDIGO project. Dit project werd gefinancierd door het Europese Seventh Framework Programme voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie onder subsidieovereenkomst nr. 242341.

Bezoek de INDIGO website.