Advies en Evaluatie

Advies
Crisisplan adviseert en begeleidt organisaties bij het verbeteren van processen, plannen en kennis op het terrein van acute en institutionele crises. Advies en begeleiding kunnen zowel vooraf, tijdens een crisis of ter voorbereiding op het afleggen van verantwoording plaats vinden. Ons advies is gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijke kennis en praktische ervaring.

Crisisplan kan behulpzaam zijn bij het borgen van specifieke lessen en crisiservaringen. Leren van crises blijkt in de praktijk moeilijk, maar het is niet onmogelijk. Zeker in organisaties die een crisis willen aanwenden om uitgangspunten te heroverwegen en waar nodig bij te stellen kan Crisisplan een rol spelen.

Evaluatie en Onderzoek

Crisisplan verzorgt beleidsevaluaties, zoals de handhaving van het rookverbod (in opdracht van de NVWA) en het toezicht op de bedrijfsbrandweer in het kader van artikel 31 WVR (in opdracht van het WODC). Ook evalueert Crisisplan regelmatig incidenten in opdracht, bijvoorbeeld door de evaluatie en rapportage van een systeemtest te verzorgen na een incident in een veiligheidsregio. Alle Crisisplan onderzoekers en adviseurs hebben een academische opleiding op MA niveau afgerond, in o.a. de bestuurskunde, politicologie, psychologie of filosofie. Ook werken bij ons enkele gepromoveerde onderzoekers, in deeltijd verbonden aan de universiteit Leiden (als hoogleraar of onderzoeker).

Meer weten?
Bent u geïnteresseerd in advies waarin aandacht wordt besteed politiek-bestuurlijke sensitiviteit, maatschappelijke onrust, ketenbewustzijn, scenario denken en teamsamenwerking? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Bel of mail naar 071 5730 551 of crisisplan@crisisplan.nl.