Treinincident Voorschoten: leerpunten voor de crisisbeheersing

In de nacht van dinsdag 4 april 2023 deed zich rond 03.25 uur in de buurt van station Voorschoten een ernstig incident voor op het spoor. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakten ongeveer 30 mensen gewond, van wie een aantal (zeer) ernstig.

De Veiligheidsregio Hollands Midden is een lerende organisatie en heeft daarom, in afstemming met de gemeente Voorschoten, een externe evaluatie laten uitvoeren naar het functioneren van de crisisorganisatie tijdens het treinincident. Deze evaluatie is uitgevoerd door het lectoraat Crisisbeheersing van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en het bureau Crisisplan.

Op donderdag 12 oktober heeft de heer Menno van Duin, lector crisisbeheersing aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), het evaluatierapport overhandigd aan de plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de heer Peter van der Velden, en de burgemeester van Voorschoten, mevrouw Nadine Stemerdink.

“Het treinongeval heeft ongelooflijk veel indruk gemaakt op ons allemaal, van de reizigers en hun naasten tot omwonenden, hulpverleners uit de regio’s, betrokken organisaties en medewerkers van de gemeente”, zegt burgemeester Nadine Stemerdink. “Bijzonder verdrietig is het overlijden van kraanbestuurder Martin. Maar wat ben ik tegelijk getroffen door de medemenselijkheid die we hier in Voorschoten lieten zien. Veel dank aan iedereen die een rol speelde. Ik ben er trots op dat wij op elkaar kunnen rekenen wanneer dat nodig is, ook midden in de nacht, zoals deze evaluatie bevestigt.”

De evaluatie heeft als doel om lessen op te halen voor de verdere doorontwikkeling van de crisisorganisatie. Dit onderzoek gaat niet nader in op de oorzaak van het treinincident. Het onderzoek naar de oorzaak wordt gedaan door o.a. de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De belangrijkste conclusie uit de evaluatie is dat de crisisorganisatie goed heeft gefunctioneerd en dat de hulpdiensten snel en adequaat hebben gereageerd. Uit elk incident en crisis zijn lessen te leren. De aanbevelingen die in de evaluatie worden genoemd zullen worden opgepakt door de veiligheidsregio Hollands Midden, de gemeente Voorschoten en de betrokken (hulp)diensten.

Download hier het rapport NIPV-Leeronderzoek treinincident Voorschoten

Onderzoek naar Boveneilandelijke Samenwerking met Caribisch Nederland

 

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben wij een rapport geschreven over de boveneilandelijke samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing in Caribisch Nederland. We bespreken hoe de boveneilandelijke samenwerking effectief kan worden versterkt op zowel operationeel als bestuurlijk niveau. Het rapport is gebaseerd op documentenanalyse en interviews.

 

 

SAPEA Report “Crisis Management in the EU”

The European Union is confronted with an increasing number of crises with growing complexity, causing suffering and other devastating consequences. Improving crisis management has become an essential issue for protecting and enhancing present and future wellbeing in the EU and globally.

In response to this challenge, the Scientific Advice Mechanism to the European Commission – consisting of the Group of Chief Scientific Advisors and SAPEA – and the European Group on Ethics in Science and New Technologies are presenting policy recommendations to improve crisis management frameworks. 

Arjen Boin was one of the contributors to the evidence-based SAPEA report “Strategic crisis management in the EU”. The report provides a unique, interdisciplinary and comprehensive overview regarding the state of knowledge on strategic crisis management and the different ways in which this may be improved in the European Union. It can be found here.

The Scientific Opinion of the European Commission’s Group of Chief Scientific Advisors also presents details policy recommendations based on the evidence. An important gap in science advice for policy has been filled and this report can be the basis for much further academic work on the topic. More information is found through this link.

The INTREPID Pilot 2 is coming!

After a successful first Pilot in Stockholm, Sweden last year, in November 2021, all the INTREPID consortium partners will meet again, from 17 to 21 October. It will take place at the BMPM’s CETIS training center, at the port of Marseille, France.

 

This Pilot goal is to evaluate, in real conditions, the technological innovations progress, and user-friendliness of the INTREPID beta release, and enable the end users to use the technology itself. This time, the scenario will simulate an industrial incident in a SEVESO site, INTREPID tools will face fire, potentially toxic smoke, and explosive gas leak risks.

 

Crisisplan is responsible for all preparation plans for the INTREPID pilots, including the organization of end-user training sessions, as well as the creation of the scenarios in collaboration with the respective pilot hosts.

 

Find out more about the upcoming pilot here.

Rapport ‘Grote stad, langdurige crisis: Leren van twee jaar Utrechtse Corona-ervaringen’

Arjen Boin (Crisisplan) en Paul ‘t Hart (Universiteit Utrecht) hebben de Utrechtse COVID-19 respons geanalyseerd. Het rapport is op 8 juli 2022 aan de Utrechtse gemeenteraad aangeboden.
De link naar het rapport is hier.

‘Naar een toekomstbestendige Landelijke Eenheid’

Trends en ontwikkelingen van veiligheidsdreigingen vragen om een meer hoogwaardige LE, die beschikt over andere capaciteiten en in staat is kennis(netwerken) te beheren en te borgen.

De commissie wil eerst en vooral toekomstgericht adviseren. Daarom heeft de commissie prof. dr. Arjen Boin (Universiteit Leiden) en prof. dr. Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht) gevraagd om de trends en uitdagingen ten aanzien van vier dreigingsdomeinen in kaart te brengen. De commissie heeft zich op basis van dit onderzoek een beeld gevormd van de vereisten voor de toekomst. Zij beschouwt dit beeld als het vertrekpunt voor haar advies. (bron: Naar een toekomstbestendige Landelijke Eenheid, Tussenadvies van de Adviescommissie voor de Landelijke Eenheid, 28 februari 2022, pag. 8)

Klik op de bijgaande link naar de rapportage en onze bijlage ‘Trends en uitdagingen voor de Landelijke Eenheid’

Now Available: Panel Recordings of the ‘After the Deluge’ Conference

This fall we successfully hosted an international conference, bringing together academics, researchers and practitioners to discuss lessons from current crisis management research to prepare institutions for threats. Panellists from sixteen countries joined online and in-person to debate current findings in the field and share their research, insights and experience from the Covid-19 pandemic and past crises.

All panels are now available to watch on our YouTube channel

The conference, titled, After the Deluge: How to Update our Institutions for Creeping Crises (October 27th – 29th, 2021, Leiden, The Netherlands), was organised with support from Leiden University, MSB and The Swedish Institute of International Affairs. The panellists contributed extensive discussions which have been recorded to share with the community of crisis management experts. The twelve panels provide valuable analysis for practitioners but also offer critical insights for policy research.

Within this project there will be more to come with our upcoming book, 25 Lessons for Crisis Leaders. More information is available at crisislessons.com.

The insights we have gained will make a strong contribution to Crisisplan’s ongoing work on improving safety and crisis response capacities through EU wide projects, such as STAMINA, a H2020 project focused on pandemic prediction and management.

Kabinetsreactie rapport Verbeterplan naar aanleiding van de Evacuatieoperatie uit Afghanistan

De evacuatie uit Afghanistan

 

Analyse en aanbevelingen voor de ministeries van Buitenlandse Zaken,
Defensie, en Justitie en Veiligheid in het kader van de beantwoording van
de moties 817, 818 en 819.

 

Meer hier

EJSR Special Issue 2022: Governance of the Covid-19 Pandemic in Europe

The European Journal for Security Research is organizing a special issue on COVID-19, with guest editors Prof. Dr. Rahel Schomaker and Prof. Dr. Stefan Braum.

 

Have a look at the Call for Papers here .

Nieuwe bundel belicht impact corona in Leiden

De Leidse universiteitsgemeenschap ging op slot tijdens de coronacrisis. Charlotte Boin ging op onderzoek uit om te zien wat dit betekende voor bestuurders, hoogleraren, studenten en studentenkroegen.

 

Het is een waar tijdsdocument, interessant voor iedereen die de coronatijd heeft meegemaakt. Met prachtige foto’s van Simone Both.

 

Verkrijgbaar bij de Leidse boekhandels en www.bol.com