Kabinetsreactie rapport Verbeterplan naar aanleiding van de Evacuatieoperatie uit Afghanistan

De evacuatie uit Afghanistan

 

Analyse en aanbevelingen voor de ministeries van Buitenlandse Zaken,
Defensie, en Justitie en Veiligheid in het kader van de beantwoording van
de moties 817, 818 en 819.

 

Meer hier