‘Naar een toekomstbestendige Landelijke Eenheid’

Trends en ontwikkelingen van veiligheidsdreigingen vragen om een meer hoogwaardige LE, die beschikt over andere capaciteiten en in staat is kennis(netwerken) te beheren en te borgen.

De commissie wil eerst en vooral toekomstgericht adviseren. Daarom heeft de commissie prof. dr. Arjen Boin (Universiteit Leiden) en prof. dr. Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht) gevraagd om de trends en uitdagingen ten aanzien van vier dreigingsdomeinen in kaart te brengen. De commissie heeft zich op basis van dit onderzoek een beeld gevormd van de vereisten voor de toekomst. Zij beschouwt dit beeld als het vertrekpunt voor haar advies. (bron: Naar een toekomstbestendige Landelijke Eenheid, Tussenadvies van de Adviescommissie voor de Landelijke Eenheid, 28 februari 2022, pag. 8)

Klik op de bijgaande link naar de rapportage en onze bijlage ‘Trends en uitdagingen voor de Landelijke Eenheid’