Treinincident Voorschoten: leerpunten voor de crisisbeheersing

In de nacht van dinsdag 4 april 2023 deed zich rond 03.25 uur in de buurt van station Voorschoten een ernstig incident voor op het spoor. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakten ongeveer 30 mensen gewond, van wie een aantal (zeer) ernstig.

De Veiligheidsregio Hollands Midden is een lerende organisatie en heeft daarom, in afstemming met de gemeente Voorschoten, een externe evaluatie laten uitvoeren naar het functioneren van de crisisorganisatie tijdens het treinincident. Deze evaluatie is uitgevoerd door het lectoraat Crisisbeheersing van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en het bureau Crisisplan.

Op donderdag 12 oktober heeft de heer Menno van Duin, lector crisisbeheersing aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), het evaluatierapport overhandigd aan de plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de heer Peter van der Velden, en de burgemeester van Voorschoten, mevrouw Nadine Stemerdink.

“Het treinongeval heeft ongelooflijk veel indruk gemaakt op ons allemaal, van de reizigers en hun naasten tot omwonenden, hulpverleners uit de regio’s, betrokken organisaties en medewerkers van de gemeente”, zegt burgemeester Nadine Stemerdink. “Bijzonder verdrietig is het overlijden van kraanbestuurder Martin. Maar wat ben ik tegelijk getroffen door de medemenselijkheid die we hier in Voorschoten lieten zien. Veel dank aan iedereen die een rol speelde. Ik ben er trots op dat wij op elkaar kunnen rekenen wanneer dat nodig is, ook midden in de nacht, zoals deze evaluatie bevestigt.”

De evaluatie heeft als doel om lessen op te halen voor de verdere doorontwikkeling van de crisisorganisatie. Dit onderzoek gaat niet nader in op de oorzaak van het treinincident. Het onderzoek naar de oorzaak wordt gedaan door o.a. de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De belangrijkste conclusie uit de evaluatie is dat de crisisorganisatie goed heeft gefunctioneerd en dat de hulpdiensten snel en adequaat hebben gereageerd. Uit elk incident en crisis zijn lessen te leren. De aanbevelingen die in de evaluatie worden genoemd zullen worden opgepakt door de veiligheidsregio Hollands Midden, de gemeente Voorschoten en de betrokken (hulp)diensten.

Download hier het rapport NIPV-Leeronderzoek treinincident Voorschoten