Oefeningen

Crisisplan is bedreven in het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van oefeningen in de vorm van realistische crisissimulaties. Een oefening stelt het team en betrokken medewerkers in staat de opgebouwde werkwijze en de onderlinge samenwerking te beproeven. Het doel van een oefening is het zo realistisch mogelijk ervaren van een crisissituatie.

Voor een zo volledig mogelijke oefening raadt Crisisplan het aan om directe ketenpartners ook te betrekken in de oefening. Hierdoor zullen de wederzijdse belangen en verwachtingen ook duidelijk worden gemaakt. Dit zal leiden tot een voorbereiding die verder reikt dan het eigen bedrijf.

Crisisplan beschikt over een interactieve mediasimulator. Dit is een afgeschermde digitale oefenomgeving waarin sociale media, nieuwssites en uw eigen website zijn opgenomen. De mediasimulator is een prachtig middel om te leren omgaan met media en communicatie tijdens een crisis.

Table top oefening

Een table top oefening is bedoeld voor een klein crisisteam dat opereert op het strategisch niveau. Een table top genereert discussie tussen teamleden over de missie van de crisisorganisatie (typen crisis en responsrepertoires; rollen, taken, procedures en planvorming). Met behulp van een kort maar slim crisisscenario worden uitdagingen inzichtelijk gemaakt en bestaande strategieën getoetst op volledigheid en functionaliteit.

Het doel en de inhoud van een table top oefening worden op maat gemaakt.

Duur: ± 3 uur.

Meer informatie? Bel of mail naar 071 5730 551 of crisisplan@crisisplan.nl.

Serious Games

Serious games werken. En dat komt niet alleen omdat serious games leuk en spannend zijn om te doen. Een serious game plaatst u in een andere omgeving, terwijl processen en dynamiek herkenbaar blijven. Door afstand te nemen van uw dagelijkse werk, wordt het eenvoudiger om patronen te herkennen en met uw collega’s kritisch te kijken naar rollen, posities, organisatieprocessen en -cultuur.

Serious games zijn een veilige leeromgeving om samen te werken aan het herkennen en mogelijk doorbreken van ingeslepen patronen in gedrag en houding. Bij Crisisplan kunt u terecht voor aansprekende serious games voor doelgroepen van 7 tot 75 personen.

Zie hieronder een overzicht van de serious games die wij aanbieden en welke wij in ontwikkeling hebben.

Meer weten?
Wilt u aan de slag in een serious game waarin politiek-bestuurlijke sensitiviteit, maatschappelijke onrust, ketenbewustzijn, scenario denken of teamsamenwerking centraal staat? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Bel of mail naar 071 5730 551 of crisisplan@crisisplan.nl.

“Je wordt op een prettige maar confronterende manier

met je neus op de feiten gedrukt.”

Politie onder vuur

Serious game in onderhandelen en overtuigingskracht.

Gevangenis game

Serious game in coalities en netwerken vormen.

De Melkfabriek

Serious game in corporate image en reputatiemanagement.

Multinational gehackt

Serious game op het gebied van cyber Security.