Serious Game | Gevangenis game

Er zijn problemen binnen het gevangeniswezen. Bewaarders worden geïntimideerd door gedetineerden, de sfeer op de werkvloer is slecht en er moet bezuinigd worden. Tot overmaat van ramp overlijdt een gedetineerde. Lukt het uw team om de problemen in het gevangeniswezen op te lossen?

Doel
Deze serious game laat u ervaren hoe posities worden ingenomen in een dynamisch werkveld én hoe het vormen van coalities en netwerken nodig is om doelstellingen te behalen. Competenties van deelnemers die hierbij ook getraind worden zijn: besluitvorming, omgevingsbewustzijn, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en keten- en resultaatgericht werken.

Deelnemersaantal en duur
De serious game is geschikt om te spelen met deelnemersgroepen van 17 tot 22 personen. De game duurt inclusief inleidend college en nabespreking 4 uur.

Meer informatie?
Bel of mail naar 071 5730 551 of crisisplan@crisisplan.nl.

Goede manier om medewerkers te motiveren en vanuit de ketengedachte te denken en te werken”