Serious Game | Politie onder vuur

U stapt een politiek bestuurlijke arena binnen, waarin Ministeries, gemeenten, Kamerleden en media elk met eigen belangen betrokken zijn bij een acuut politie probleem. Inzichten verschillen en de inzet is hoog. Lukt het u om problemen vroegtijdig te (h)erkennen? Slaagt u erin draagvlak te vinden voor de probleemoplossing van uw voorkeur?

Doel

U leert vanuit verschillende posities te kijken naar onderhandelingen en de invloed van uw eigen houding en gedrag te herkennen. Deze serious game geeft ook inzicht in de manier waarop u en uw collega’s omgaan met politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Deelnemersaantal en duur
De serious game is geschikt om te spelen met deelnemersgroepen van 18 tot 25 personen. De game duurt inclusief inleidend college en nabespreking 4 tot 5 uur.

Meer informatie?
Bel of mail naar 071 5730 551 of crisisplan@crisisplan.nl.

“Positief, leuk om een andere rol te spelen en zicht te krijgen op je omgeving”