Planning Wizard

Naar een strategisch plan dat werkt

Een strategisch crisisplan is effectief als het aan twee voorwaarden voldoet. Ten eerste moet het belangrijke en correcte informatie bevatten over de crisisrespons. Ten tweede moet de belangrijkste informatie gemakkelijk en snel beschikbaar gemaakt kunnen worden tijdens een crisis.

Laten we beginnen met de informatie die een strategisch crisisplan moet bevatten. In onze optiek biedt een effectief plan informatie over de volgende pilaren van een effectieve respons:

  1. De doelen van de respons: Het is belangrijk van tevoren na te denken wat de organisatie probeert te bereiken (en probeert te vermijden) tijdens een crisis. Het is handig van tevoren na te denken over de criteria waarmee succes of falen wordt vastgesteld (en door wie).
  2. Alertering: Hoe worden betrokkenen geïnformeerd over de dreiging van een crisis?”Hoe is een crisis eigenlijk gedefinieerd? Wanneer komen de leden van de verschillende crisisteams bijeen?
  3. De personen die in de verschillende crisisteams plaats nemen (wie gaan het doen?). Welke bevoegdheden heeft welk team?
  4. Het beoogde proces van strategisch crisis management: Welke taken moeten worden uitgevoerd? Op welke wijze dient dit te gebeuren? Welke teams nemen welke taak ter hand?
  5. Het opleiden, trainen en oefenen van de betrokken teams: Op welke wijze worden de verschillende teams op het gewenste niveau gebracht? Door wie? Op welke wijze?
  6. De faciliteiten die beschikbaar moeten zijn: Waar zitten de strategische- en ondersteunende crisisteams?

Als deze zaken goed worden beschreven kan dat in een lijvig document resulteren. Het is dan weer goed voorstelbaar dat die informatie niet tijdig kan worden getraceerd op het moment dat een crisis zich aandient. Het is daarom handig de meest essentiële informatiepunten samen te vatten in relevante checklists waarover de crisisleden altijd snel en gemakkelijk kunnen beschikken.

De professionals van Crisisplan BV kunnen u helpen met het toetsen van bestaande crisisplannen en het formuleren van strategisch crisisplannen. Met onze unieke Surveytool brengen wij de belangrijkste informatie in kaart en leveren wij de contouren van uw crisisplan aan (snel en goedkoop!). U vult onze vragenlijst in en wij maken op basis van uw antwoorden een basisplan (dat zich makkelijk in detail laat uitwerken). U beschikt dan over een plan waarin alle benodigde informatie gemakkelijk is terug te vinden (zonder door overbodige teksten te moeten lezen). Onze planningsmethode maakt crisisplanning weer eenvoudig, nuttig en leuk. Het crisisplan zal weer worden gebruikt!

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Dionne Sloof: sloof@crisisplan.nl