Oefeningen

Crisisplan is bedreven in het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van oefeningen in de vorm van realistische crisissimulaties. Een oefening stelt het team en betrokken medewerkers in staat de opgebouwde werkwijze en de onderlinge samenwerking te beproeven. Het doel van een oefening is het zo realistisch mogelijk ervaren van een crisissituatie.

Voor een zo volledig mogelijke oefening raadt Crisisplan het aan om directe ketenpartners ook te betrekken in de oefening. Hierdoor zullen de wederzijdse belangen en verwachtingen ook duidelijk worden gemaakt. Dit zal leiden tot een voorbereiding die verder reikt dan het eigen bedrijf.

Crisisplan beschikt over een interactieve mediasimulator. Dit is een afgeschermde digitale oefenomgeving waarin sociale media, nieuwssites en uw eigen website zijn opgenomen. De mediasimulator is een prachtig middel om te leren omgaan met media en communicatie tijdens een crisis.

Table top oefening

Een table top oefening is bedoeld voor een klein crisisteam dat opereert op het strategisch niveau. Een table top genereert discussie tussen teamleden over de missie van de crisisorganisatie (typen crisis en responsrepertoires; rollen, taken, procedures en planvorming). Met behulp van een kort maar slim crisisscenario worden uitdagingen inzichtelijk gemaakt en bestaande strategieën getoetst op volledigheid en functionaliteit.

Het doel en de inhoud van een table top oefening worden op maat gemaakt.

Duur: ± 3 uur.

Meer informatie? Bel of mail naar 071 5730 551 of crisisplan@crisisplan.nl.

Serious Games

Een serious game helpt groepen van 7 tot 75 personen op leuke en interactieve wijze te oefenen met een crisis. Deelnemers beoefenen de kerntaken van crisis management: het formuleren van een beeld, het benoemen van de belangrijkste knelpunten en besluiten, en het opstellen van een kernboodschap voor de crisiscommunicatie.

Hoe verloopt een serious game? Externe informatiestromen en mediaberichten creëren een dynamische crisiswereld, met (tijds)druk, dreiging en onzekerheid. De deelnemers moeten tijdens een crisisteamoverleg de kerntaken succesvol uitvoeren. Na het overleg worden de deelnemers ondervraagd over hun besluiten in een gesimuleerde persconferentie.

Crisisplan BV heeft gestandaardiseerde serious games ontwikkeld op o.a. de volgende onderwerpen:

· Reputatiemanagement

· Crisis in het gevangeniswezen

· Crisis in de jeugdzorg

· Cyber security

· Electro-magnetische velden

Duur: ± 4 uur.

Meer informatie? Bel of mail naar 071 5730 551 of crisisplan@crisisplan.nl.

Bekijk hier de verschillende soorten serious games die Crisisplan aanbiedt.