EXPERTISE

Crisisplan is gespecialiseerd in strategisch crisismanagement. Wij zorgen dat strategische crisisteams goed aan de start verschijnen. We ondersteunen het strategische niveau in publieke en private organisaties bij het formuleren van een visie op crisismanagement. Wij trainen de crisisteams, individuele teamleden en support staff. Wij oefenen crisisteams met gebruik van simulaties die zijn toegesneden op de organisatie en de beleidsterreinen waarmee de organisatie zich bezighoudt.

Effectief crisismanagement

Crisisplan traint strategische crisisteams en support staff. Crisisplan werkt al ruim 15 jaar met gezagsdragers in de publieke sector, publieke managers en CEO’s. Wij zorgen dat leiders en hun teams effectief en met vertrouwen handelen tijdens een crisis. Onze trainingen zijn gebaseerd op een heldere visie op de uitdagingen en taken voor het strategisch niveau.

Crisis planning

Veel plannen worden niet gebruikt tijdens een crisis. Crisisplan ondersteunt het planningsproces voor het strategische niveau. Onze unieke checklistmethode helpt strategische plannen te ontwikkelen die tijdens een crisis meerwaarde bieden.

Crisis preparatie

Crisisplan stoomt uw strategisch crisisteam en support staff klaar voor incidenten, verstoringen en crises. Een goede voorbereiding vereist planning en organisatie. Crisisplan helpt met het formuleren van een traject dat uw organisatie crisisbestendig maakt.

Technologische ondersteuning

Crisisplan participeert al jaren in software R&D projecten die gefinancierd worden door de Europese Commissie. Daarnaast hebben we ons eigen tool voor strategisch crisismanagement ontwikkeld (CrisisHub). Wij helpen u in de zoektocht naar nuttige ondersteuning van het crisismanagement proces.

Onderwijs

Crisisplan verzorgt onderwijs voor zowel de publieke als de private sector. Het onderwijs biedt theoretische en praktische inzichten die behulpzaam zijn in het nadenken over rampen- en crisismanagement.

Onderzoek

Crisisplan doet toegepast onderzoek naar crises, recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van crisismanagement. Publicaties waarin deze bevindingen worden toegelicht kunt u hier vinden.