Strategische (sleutel-)besluiten COVID-19

de zorgsector, zorginstellingen en bestuurders

Crisisplan en The Hague Security Delta (HSD) hebben in opdracht van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) West een overzicht van Strategische (sleutel-)besluiten COVID-19 ontwikkeld voor de zorgsector (zorginstellingen en bestuurders).

De Strategische (sleutel-)besluiten COVID-19 kan gebruikt worden als voorbereiding op de situatie van de komende week, weken en maanden binnen de zorgsector en zorginstellingen. Uiteraard is een en ander afhankelijk van het verloop van COVID-19 in Nederland en binnen uw regio.

Crisisplan en de HSD kunnen u en/of uw team middels videoconference, telefoon of een briefing kort en snel bijpraten of adviseren over de belangrijkste sleutelbesluiten aan de hand van een presentatie. Vervolgens kunnen wij op basis van de al aanwezige plannen, procedures en afspraken u een fictief scenario aanleveren waarin de situatie verslechterd van fase Rood naar fase Zwart om zo te verkennen wat al wel en wat nog niet geregeld is binnen uw regio of zorginstelling. Daarnaast leveren wij u een document aan waarmee uzelf kan bepalen wat het niveau is van uw preparatie en welke besluiten u nog heeft voor te bereiden en te nemen.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie over de COVID-19 training.

DEEL DIT STUK