Oefeningen

Crisisplan is bedreven in het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van oefeningen in de vorm van realistische crisissimulaties. Een oefening stelt het team en betrokken medewerkers in staat de opgebouwde werkwijze en de onderlinge samenwerking te beproeven. Het doel van een oefening is het zo realistisch mogelijk ervaren van een crisissituatie.

Voor een zo volledig mogelijke oefening raadt Crisisplan het aan om directe ketenpartners ook te betrekken in de oefening. Hierdoor zullen de wederzijdse belangen en verwachtingen ook duidelijk worden gemaakt. Dit zal leiden tot een voorbereiding die verder reikt dan het eigen bedrijf.

Crisisplan beschikt over een interactieve mediasimulator. Dit is een afgeschermde digitale oefenomgeving waarin sociale media, nieuwssites en uw eigen website zijn opgenomen. De mediasimulator is een prachtig middel om te leren omgaan met media en communicatie tijdens een crisis.

Meer weten?
Neem contact op via 071-5730535 of crisisplan@crisisplan.nl.