Discussie: Weeffout in de Nederlandse crisisbeheersing?

Uitnodiging voor een discussiebijeenkomst: Een Weeffout in de Crisisbeheersing? De Nederlandse crisisbeheersing is de afgelopen jaren snel geprofessionaliseerd. We zijn nog nooit zo goed voorbereid geweest op crises en verstoringen. Maar toch zien wij nog één hardnekkig probleem dat opgelost moet en kan worden.

Het probleem is tweeledig:

  1. Het operationele niveau vindt het moeilijk operationele informatie in strategische informatie te vertalen en strategische knelpunten te identificeren.
  2. Het strategische niveau vraagt om operationele informatie, blijft zich bemoeien met de operatie en houdt zich niet altijd bezig met strategische issues. Beide niveaus houden elkaar gevangen in een disfunctionele interactie die wederzijds disfunctioneren in de hand werkt.

Om dit te doorbreken, stellen wij een aangepaste werkwijze voor. Wij organiseren een aanzet voor deze discussie op 3 april 2018 van 10.00 tot 13.30, inclusief lunch, op een centrale locatie. Graag nodigen wij u uit aan deze discussie deel te nemen! Het doel is samen met u te verkennen of de door ons voorgestelde nieuwe werkwijze wenselijk en nuttig is. U kunt zich aanmelden via onderstaand contactformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nienke Bos via bos@crisisplan.nl 

Wij zien uit naar uw komst!

U kunt het artikel raadplegen op: https://lnkd.in/eqpKbJe

Meld je aan!