TransCrisis bijeenkomst

Op 14 februari organiseren Arjen Boin en Werner Overdijk een bijeenkomst over de bestuurlijke uitdagingen die voortkomen uit grensoverschrijdende crises. Deze crises zijn bijna niet te voorkomen en moeilijk te beheersen.  Het vooruitzicht van nieuwe grensoverschrijdende crises vraagt om nieuwe arrangementen. Daarom nodigen wij u graag uit om met ons mee te denken over nieuwe oplossingsrichtingen. Samen identificeren wij de problemen en verkennen wij welke verbeteringen wenselijk en mogelijk zijn.

De discussie wordt ingeleid door vier sprekers. Arjen Boin vertelt over recente bevindingen uit een internationaal onderzoek (Transcrisis), Els de Busser identificeert knelpunten in de respons op cyberincidenten, Hans Oude Alink gaat in op bestuurlijke uitdagingen die cyberincidenten met zich meebrengen en Bob Ent gaat in op verstoringen in de crisisbeheersing in de energiesector.

De bijeenkomst vindt plaats op 14-02-18 van 9.00 tot 13.00 (inclusief netwerklunch) bij The Hague Security Delta. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Neem voor meer informatie contact op met Nienke Bos via bos@crisisplan.nl

Meld je aan!