Strategisch crisismanagement

  • Voorzitten van een crisisteam

Deze training is bedoeld voor de (beoogde) voorzitters van een strategisch crisisteam. Zij worden getraind in de processtappen die leiden tot een effectieve crisisvergadering. Zij maken gebruik van een concrete checklist. Ook leren ze omgaan met groepsdynamiek.

Duur van de training: ± 3 uur

  • Het formuleren van strategisch informatiemanagement

Deze training is bedoeld voor informatiemanagers die operationele informatie verzamelen, interpreteren en samenvatten voor het strategisch niveau. In deze training leren de informatiemanagers aan welke strategische informatie bestuurders behoefte hebben en hoe zij die kunnen herkennen. Ook helpen wij informatiemanagers hun “sitrap” te presenteren in een strategisch gremium.

Duur van de training: ± 3 uur

  • Het formuleren van een strategische besluitvormingsagenda

Deze training is bedoeld voor strategische adviseurs en informatiemanagers. Wij trainen hen in het toepassen van de 10 families waarmee strategische besluitpunten snel kunnen worden geïdentificeerd. De training besteedt ook aandacht aan het formuleren en organiseren van strategisch relevant advies.

Duur van de training: ± 3 uur

  • Strategisch crisismanagement

Deze training is bedoeld voor strategische crisisteams en bestaat uit drie onderdelen:

  1. Introductie strategisch crisismanagement: wat is het? Wat is de rol van het strategisch crisisteam en wat wordt van de leden verwacht? De focus van de introductie ligt op de uitleg van de strategische cyclus, een door Crisisplan opgestelde methode van strategisch crisismanagement.
  2. Training formuleren van een strategische sitrap en strategische agenda: deelnemers leren op basis van gefragmenteerde informatie een strategische sitrap te formuleren en een agenda met strategische besluiten op te stellen, eventueel inclusief advies op bepaalde agendapunten. De deelnemers verkennen hoe de implementatie van genomen besluiten plaatsvindt.
  3. Evaluatie: waar staat de crisisorganisatie op dit moment? Zijn veranderingen in de voorbereiding op crises noodzakelijk? Wat zijn de behoeftes van de deelnemers?

Duur van de training: ± 4 uur

Meer weten?
Neem contact op via 071 5730 551 of crisisplan@crisisplan.nl