Siebe Overdijk

Junior-Adviseur

Siebe Overdijk BA is sinds februari 2020 werkzaam bij Crisisplan. Hij biedt ondersteuning bij meerdere projecten op het gebied van crisismanagement. Siebe heeft een bachelor Liberal Arts and Sciences: Global Challenges, met als hoofdrichting World Politics (Leiden University College The Hague).

siebeoverdijk@crisisplan.nl | Telefoon: 071-5730551