RECENSIES

Handboek voor Strategisch Crisismanagement

Marcel Leeuw

Specialist Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding bij de Brandweer/Veiligheidsregio Flevoland.

Ed Oomes

Senior officer continuïteit- en crisismanagement op Schiphol.

Joris den Bruinen

Algemeen directeur The Hague Security Delta.