Adviesorganen in tijden van crisis – welke rol?

De coronacrisis heeft een belangrijke vraag opgeworpen: wat mogen we verwachten van gezaghebbende adviesorganen tijdens een crisis?

 

De Weteschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, de Gezondheidsraad en de Raad voor het Openbaar Bestuur hebben geprobeerd deze vraag te beantwoorden. Dit heeft geleid tot het lezenswaardig essay Verwerven, waarderen en wegen. De inzet van kennis bij beleidsadvisering in crisistijd.

Het essay gaat in op de kenmerken van crises, zoals onzekerheid en onvoorspelbaarheid en het belang van transparantie en heldere communicatie. Daarnaast belicht het drie belangrijke lessen: adaptatie, multidisciplinariteit en verantwoordelijkheidsverdeling. De auteurs identificeren en beschrijven de spanningen die in tijden van crisis kunnen ontstaan rondom de rol van kennis in (wetenschappelijke) advisering, beleid en politiek.

Het essay kunt u hier downloaden.