Calamiteitenhospitaal decor voor discussie over toekomt crisisbeheersing

Op woensdag 3 april organiseerde Crisisplan een bijeenkomst met als thema “de weeffout in de crisisbeheersing”. Meer dan 50 crisisprofessionals uit het hele land waren aanwezig, met vertegenwoordigers van o.a. de politieacademie, Rijkswaterstaat, ziekenhuizen, veiligheidsregio’s, gemeenten, NCTV en water-, energie- en telecombedrijven. De commandopost van het Calamiteitenhospitaal in Utrecht vormde het passend decor voor een discussie over dit thema.

De dag begon met een korte introductie op het thema door Arjen Boin, zoals eerder uiteengezet in een publicatie samen met Werner Overdijk. Hierin beargumenteren zij dat de vertaalslag van informatie van het operationele naar het strategische niveau een belangrijk knelpunt vormt.

Martijn Reeser van de gemeente Den Haag legde uit hoe het Team Veiligheid samen met Crisisplan een checklist ontwikkelde die ze houvast en rust geeft in de ondersteuning van het strategische niveau. De checklist methode helpt op efficiënte wijze operationele informatie uit te vragen om de strategische besluitvorming te faciliteren.

In de presentatie van Jacco Rodermond, veiligheidsregio Drenthe, kwamen de belevenis van crisis en de complexiteit van een crisissituatie uitvoerig aan bod. Ook het verschil tussen een crisis en een ramp werd belicht. “De beleving van een crisis vraagt om een gidsfunctie door het strategisch niveau”, aldus Jacco.

In de discussie met alle aanwezigen kwam onder andere naar voren dat de rol van de informatiemanager nog niet volledig toekomstbestendig en helder is. Deelnemers stelden dat een gemeenschappelijke doctrine om crises te lijf te gaan nog wordt gemist in Nederland. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door het calamiteitenhospitaal.

Deze bijzondere bijeenkomst geeft stof tot nadenken over de crisisbeheersing van de toekomst. Crisisplan en de aanwezige professionals willen deze discussie graag voortzetten.