“Backsliding” – New Crisis for the European Union?

Volgens Martin Lodge (LSE) en Nick Sitter (CEU) dreigt een nieuw gevaar voor de Europese Unie: het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken door lidstaten (Backsliding). Lidstaten kiezen er steeds vaker voor om zelfstandig zich te wapenen tegen crises in plaats van een gezamelijke aanpak voor grensoverschrijdende crises. U kunt het stuk hier lezen.