Publicatie onderzoeksrapport

Een verkeerde afslag

Een analyse van de 1 juni demonstratie in Amsterdam 

Op 1 juni 2020 demonstreerden duizenden mensen op de Dam. De demonstratie verliep zonder noemenswaardige incidenten. Hoewel de demonstranten de coronaregel van 1,5 meter afstand niet naleefden, werd, voor zover is vast te stellen, de demonstratie geen haard van nieuwe besmettingen. De beelden van de demonstratie leidden tot grote verontwaardiging in de media. Artsen en verplegend personeel voelden zich geschoffeerd. Politici reageerden afkeurend.

In dit rapport proberen we te achterhalen waarom de 1 juni demonstratie niet naar behoren is verlopen. Het is niet onze intentie om ‘schuldigen’ aan te wijzen. Ons onderzoek is gericht op het leren van lessen. Onze bevindingen zetten hopelijk een discussie in gang waarmee betrokkenen hun voordeel kunnen doen.

Dit rapport is in opdracht van het Regionaal Beleidsteam van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland door de commissie, bestaande uit Arjen Boin (voorzitter), Kitty Nooij en Peter van der Velden geschreven.

Lees het rapport hier