De Grenzeloze Crisis: Uitdagingen voor Politiek en Bestuur

Arjen Boin hield op 23 oktober 2017 zijn oratie over de “Grenzeloze Crisis”.

“De Grenzeloze Crisis is voor gezagdragers de moeilijkste crisis. De Grenzeloze Crisis overschrijdt moeiteloos geografische, beleidsmatige, culturele, publiek-private, en juridische grenzen die bestuurders normaal gesproken in staat stellen een probleem te classificeren en te beheersen. De Grenzeloze Crisis escaleert snel en muteert voortdurend, waardoor de kenbaarheid afneemt. Het is de crisis die verwarring zaait over oorzaken en mogelijke consequenties; de crisis die geen duidelijke oplossingen kent en waarvan niet duidelijk is hoe die zich ontspint. De Grenzeloze Crisis komt terecht op vele bestuurlijke tafels, maar het is niet vanzelfsprekend welke van die tafels “in the lead” is of zou moeten zijn. Deze eigenschappen maken een snelle en adequate respons moeilijk.”

De volledige tekst van de oratie vindt u hier.

 

Het persbericht van de Universiteit Leiden betreffende zijn oratie vindt u hier.