Werner Overdijk

Directeur Crisisplan

Drs. Werner Overdijk is oprichter en directeur van Crisisplan BV. Werner Overdijk is sinds 1992 als adviseur werkzaam binnen het veld van crisismanagement (o.a. op het terrein van ramp- en terreurbestrijding, crisiscommunicatie, infectieziektebestrijding, diergezondheid en voedselveiligheid en bescherming vitale sectoren). Werner Overdijk beschikt over zeer ruime kennis van en ervaring met zowel politiek-bestuurlijke als operationele processen vooraf, tijdens en na afloop van crisissituaties. Hij houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van scenario’s, workshops, trainingen en oefeningen voor topmanagers en bewindspersonen, bestuursraden en managementteams. Overdijk heeft gepubliceerd op het terrein van gaming en simulaties, opvang en nazorg en rampen.

Werner Overdijk is in geval van onbereikbaarheid van het zakelijk telefoonnummer, acute crisisadvisering en/of bereikbaarheid buiten kantooruren (7×24) te bereiken.

Werner Overdijk (NL)

overdijk@crisisplan.nl | Telefoon: 06 539 25 448