Sannneke Kuipers

Senior onderzoeker-adviseur

Dr. Sanneke Kuipers werkt sinds 2007 als senior onderzoeker-adviseur bij Crisisplan. Daarnaast werkt zij voor de Universiteit Leiden. Sanneke is gepromoveerd in 2004 op een proefschrift over crisis in de sociale zekerheid. Bij Crisisplan is Sanneke medeverantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van verschillende nationale crisisoefeningen en onderwijsmodules crisisbeheersing. Zij werkte aan verschillende EU 7e kaderprojecten (E-SPONDER, Anvil).

Sanneke deed uiteenlopende evaluatieopdrachten zoals naar de handhaving van het rookverbod (voor de NVWA), crisiscommunicatie na de brand bij Chemie-Pack (voor de veiligheidsregio Midden- en West Brabant), toezicht en handhaving bij risico bedrijven in de veiligheidsregio’s (in opdracht van JenV), en de voorbereiding op en inzet tijdens de NSS (voor IenW en JenV). Ook bereidde ze in opdracht van VWS regionale bestuurders voor op de aanpak van de grieppandemie en was zij penvoerder/secretaris van de Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. Zij ontwikkelde de Interderpartmentale Basisopleiding Crisisbeheersing, en ontwierp onlangs een spel over ketensamenwerking in de beleidsuitvoering voor het Ministerie van JenV.

Sanneke Kuipers (NL)

kuipers@crisisplan.nl | Telefoon: 071-5730551