Trainingen

De trainingen van Crisisplan richten zich op het aanleren of verbeteren van vaardigheden. Trainen is een specifiek onderdeel van leren. Onze trainingen sluiten aan op de doelgroep en worden gekenmerkt door interactie.

Wij beschikken over een interactieve mediasimulator. Dit is een afgeschermde digitale oefenomgeving waarin sociale media, nieuwssites en uw eigen website zijn opgenomen. De mediasimulator is een prachtig middel om te leren omgaan met media tijdens een crisis.

Meer weten?
Neem contact op via 071 5730 535 of crisisplan@crisisplan.nl

4 strategische taken

Training ‘4 strategische taken’

Toeristische sector

Crisismanagement in de toeristische sector.

Cyber Security

Crisismanagement op het gebied van ICT.