Serious Games

Serious games werken. En dat komt niet alleen omdat serious games leuk en spannend zijn om te doen. Een serious game plaatst u in een andere omgeving, terwijl processen en dynamiek herkenbaar blijven. Door afstand te nemen van uw dagelijkse werk, wordt het eenvoudiger om patronen te herkennen en met uw collega’s kritisch te kijken naar rollen, posities, organisatieprocessen en -cultuur.

Serious games zijn een veilige leeromgeving om samen te werken aan het herkennen en mogelijk doorbreken van ingeslepen patronen in gedrag en houding. Bij Crisisplan kunt u terecht voor aansprekende serious games voor doelgroepen van 7 tot 75 personen.

Zie hieronder een overzicht van de serious games die wij aanbieden en welke wij in ontwikkeling hebben.

Meer weten?
Wilt u aan de slag in een serious game waarin politiek-bestuurlijke sensitiviteit, maatschappelijke onrust, ketenbewustzijn, scenario denken of teamsamenwerking centraal staat? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Bel of mail naar 071 5730 551 of crisisplan@crisisplan.nl.

“Je wordt op een prettige maar confronterende manier

met je neus op de feiten gedrukt.”

Deelnemer Serious Game

Politie onder vuur

Serious game in onderhandelen en overtuigingskracht.

Gevangenis game

Serious game in coalities en netwerken vormen.

De Melkfabriek

Serious game in corporate image en reputatiemanagement.

Multinational gehackt

Serious game op het gebied van cyber Security.

Onderstaande serious games zijn momenteel in ontwikkeling.

Bedreiging vitale infrastructuur

In deze serious game voor de publieke sector moet een ministerie acuut ingrijpen wanneer vitale infrastructuren worden bedreigd door veronachtzaming en nalatigheid van een leverancier (extern bedrijf). Een snelle en adequate oplossing om de enorme publieke en maatschappelijke schade te voorkomen kan alleen worden bereikt door afstemming met publieke en private partijen.

Crisiscommunicatie

In deze serious game moet de afdeling Corporate Communications van een luchtvaartmaatschappij na een vliegtuigongeluk aan de slag om de externe beeldvorming, de kernboodschappen voor de CEO, mededelingen aan het personeel en nabestaanden, berichtgeving op social media, verzoeken van de verslaggevers en een persconferentie in goede banen te leiden.

Verantwoording

In deze serious game moet de Executive Board van een multinational strategische besluiten nemen met betrekking tot in- en externe onderzoeken, juridische claims, toezichthouders, het afleggen van verantwoording, het opvangen van getroffen personeelsleden, en het compenseren van schade in de nafase van een ramp.

Reputatiemanagement

Het managementteam van een bedrijf wordt geconfronteerd met de eerste signalen van een mogelijke productiefout. De productiefout kan verregaande gevolgen hebben voor afnemers, consumenten en het bedrijf zelf. Een ‘product recall’ lijkt een adequate oplossing maar brengt tegelijk veel andersoortige problemen met zich mee die eveneens een bedreiging kunnen vormen voor het voortbestaan van het bedrijf.