A+ A A-

Training ‘4 strategische taken’

4-taken-425x215

2. Kritieke besluitvorming en coördinatie (Oordeelsvorming en Besluitvorming)
Kritieke besluiten identificeren, prioriteren en wegen zijn de vaardigheden die u traint in dit deel. Het leidt tot doordachte besluitvorming met een breed draagvlak. Uw team leert de strategische partners in kaart te brengen, zodat alle beschikbare capaciteiten worden benut en de kans op frictie wordt verkleind.

3. Publieke betekenisgeving
Een heldere boodschap formuleren, dat is waar het bij betekenisgeving om draait. In dit deel leert u de symboliek van crisismanagement te begrijpen en beheersen. Uw team leert boodschappen te formuleren die steun en begrip genereren.

4. Communicatie
In de snel veranderende mediawereld wordt crisiscommunicatie steeds belangrijker maar ook steeds moeilijker. U leert hoe uw boodschap tijdig en adequaat uw doelgroepen bereikt. Hoe kunnen geruchten op social media worden bestreden? Wie komt wanneer in beeld?

De training bestaat uit 4 trainingssessies van een dagdeel, die als pakket of per onderdeel worden afgenomen. Elke sessie bevat een mini-college waarin relevante wetenschappelijke inzichten kort en helder worden aangereikt. Vervolgens oefent uw team met de nieuwe methode aan de hand van een dynamisch crisisscenario.

Wij merken dat professionals het lastig vinden om tijdens een crisis invulling te geven aan Beeld-, Oordeels-, en Besluitvorming (BOB). Daarom hebben wij een werkmethode ontwikkeld die bestaat uit praktische handvatten en hulpmiddelen, waarmee het toepassen van de BOB-methode eenvoudiger wordt. Sterker nog, de training “4 strategische taken” lost knelpunten op die ontstaan bij het gebruik van de BOB-methode. Dat doen wij onder meer door aandacht te besteden aan betekenisgeving en communicatie.

Onze training helpt teams vier strategische taken goed uit te voeren. Deze taken zijn:

1. Informatieverwerking (Beeldvorming)
Uw team leert inkomende informatie efficiënt en effectief te delen, en op waarde te schatten. Deze training stelt uw team in staat snel een accuraat beeld van de situatie te vormen. Dit creëert rust en zorgt voor een goede focus en sfeer, ook in crisissituaties.

4 taken

4-taken-module


Training ‘4 strategische taken’

Read more

Grootschalige events

Grootschalige-events-module


De verstoring van een grootschalig evenement staat centraal

Read more

Toeristische sector

Toeristische sector


Crisismanagement in de toeristische sector.

Read more

Cyber security

Cyber Security


crisis management op het gebied van ICT.

Read more