Grootschalige evenementen

Het evenement dat in uw gemeente een feest had moeten zijn loopt uit op een drama.
In een interactieve oefening voor operationele en strategische crisisteams staat de verstoring van een grootschalig evenement centraal. Het scenario en de oefendoelen worden voor u op maat gemaakt.

Meer informatie?
Bel of mail naar 071 5730 551 of crisisplan@crisisplan.nl.