Het nut van een strategisch crisisplan

Het nut van een strategisch crisisplan

Arjen Boin & Werner Overdijk

Gezichtsbepalende crisisleiders willen na afloop nog wel eens verklaren dat zij geen gebruik hebben gemaakt van het crisisplan. We hebben het niet geraadpleegd. We hebben het niet eens afgestoft!

The new Twilight Zone between crisis and risk management

Policymakers are often surprised by the sudden emergence of a crisis. In hindsight, it is then discovered that signals of the impending crises had been long present. They could have seen it coming, or so the idea goes. Where and how do these creeping crises develop? Can they be detected?

New Book: Civil Protection Cooperation in the European Union

Based on unique survey data and interviews in nineteen EU member states, this exciting new book by Sten Widmalm, Charles Parker & Thomas Persson explores the challenges the EU and its member states face in order to achieve more effective cooperation in the quest to better protect its citizens, namely in the critical field of civil protection. It provides insights to what kind of cooperative structures exist in Europe in this issue area—in single countries, between countries, and at the EU level. It shows how trust, shared norms, cooperative networks, and administrative culture determine how well the system functions and the ability of countries to cooperate in this area. It also analyses how much cooperation within the Union can be sensibly expected and which cleavages and barriers must be overcome in the pursuit of future policy reforms.

The best book on EU civil protection!

For more information: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030028572

Masterclass No-deal Brexit van de Nationale Academie voor Crisisbeheersing

Op dinsdag 26 februari 2019 organiseerde Crisisplan BV namens de Nationale Academie voor Crisisbeheersing (NAC) de masterclass ‘No-deal Brexit’ bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) in Den Haag. Tijdens deze masterclass werden aanwezigen geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de mogelijke scenario’s en consequenties van een No-deal of hard Brexit scenario voor de Nederlandse publieke en private sector.

Aanwezige deelnemers tijdens dit dagdeel waren vertegenwoordigers namens ministeries, uitvoeringsorganisaties, veiligheidsregio’s en het bedrijfsleven.

Moderator Werner Overdijk begon de masterclass met een introductie, waar middels een self-assessment inzicht verkregen werd in het kennisniveau van de aanwezigen. Na de introductie sprak dr. Rem Korteweg, Senior Research Fellow bij Instituut Clingendael. Tijdens zijn presentatie werd ingegaan op de vraag: waar staan wij als nu eigenlijk? In zijn presentatie schetste hij de verschillende Brexit scenario’s (no-deal, hard of uitstel) met bijbehorende consequenties en werden de belangrijkste voorliggende data van vergaderingen en stemmingen van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Raad alsmede de politieke en bestuurlijke risico’s benoemd.

Mevrouw ir. Marlouke Durville, Programmadirecteur Coördinatie-eenheid Contingency/Preparedness Brexit van het ministerie van Buitenlandse Zaken, legde in haar presentatie de mogelijke consequenties van een No-deal Brexit en de uitdagingen voor Nederland uit. De maatregelen die Nederland reeds getroffen heeft en kan treffen, maar ook de voorbereidingen op het gebied van crisisbeheersing kwamen aan bod. Naar aanleiding van vragen van en discussie met de deelnemers werd ingegaan op specifieke voorbereidingen binnen de verschillende beleidsterreinen en uitvoeringsorganisaties.

Tot slot was de heer Bart Mos, Chef coördinator Brexit bij Schiphol, aan het woord. Hij bood de aanwezigen inzicht in de preparatie en crisismanagement door de private sector. Tijdens zijn  presentatie belichtte hij de impact en belangen van het vliegverkeer en luchthavens tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De heer Mos kaartte aan wat Schiphol nog nodig heeft om zich optimaal voor te bereiden op de Brexit, maar ook welke maatregelen Schiphol al getroffen heeft.

Aankondiging: Boek “Institutioneel Crisis Management”

Op 1 oktober verscheen

Institutioneel Crisis Management:

Een kritiek incident, sociale media dynamiek en rellen in Den Haag

Lees meer

De Grenzeloze Crisis: waarom we niet voorbereid zijn en de weg vooruit

Onze huidige samenleving wordt steeds vaker geconfronteerd met grensoverschrijdende dreigingen. Steeds meer crises ontstaan in aangrenzende of juist verre domeinen. Deze ontwikkeling knaagt aan de pijlers waar onze moderne responssystemen op rusten. In een nieuw artikel verkent Arjen Boin de uitdagingen en legt hij uit waarom we niet klaar zijn voor de grenzeloze crisis. Het artikel eindigt met een agenda voor verder onderzoek.

Het artikel is gratis te downloaden via Wiley.

Arjen Boin te gast in Japan tijdens conferentie International Network of Disaster Studies

Vorige week was Arjen Boin aanwezig bij de tweede conferentie van het International Network of Disaster Studies in Morioka, Japan. Hij sprak daar over de Grenzeloze Crisis: crises die in de toekomst steeds moeilijker beheersbaar zijn vanwege de complexe verwevenheid van hedendaagse systemen en afspraken, snelle escalatie en het ontbreken van een afgebakend (beleids)domein.

Arjen Boin spreekt in Japan over de Grenzeloze Crisis

Het thema van de conferentie was Landscape-Scale Disasters, Emergency Response, and Regional Recovery. Arjen is in Japan meer te weten gekomen over de weerbaarheid van lokale gemeenschappen aan de kust na de tsunami en daaropvolgende kernramp van Fukushima in 2011. Overigens kunnen de inzichten van de conferentie direct gebruikt worden door Japanse crisismanagers, gezien de hittegolf en eerdere modderlawines die Japan teisteren. Voor de verontruste lezer: Morioka ligt in het noorden van Japan en deze regio heeft minder last van het natuurgeweld.

Calamiteitenhospitaal decor voor discussie over toekomt crisisbeheersing

Op woensdag 3 april organiseerde Crisisplan een bijeenkomst met als thema “de weeffout in de crisisbeheersing”. Meer dan 50 crisisprofessionals uit het hele land waren aanwezig, met vertegenwoordigers van o.a. de politieacademie, Rijkswaterstaat, ziekenhuizen, veiligheidsregio’s, gemeenten, NCTV en water-, energie- en telecombedrijven. De commandopost van het Calamiteitenhospitaal in Utrecht vormde het passend decor voor een discussie over dit thema.

De dag begon met een korte introductie op het thema door Arjen Boin, zoals eerder uiteengezet in een publicatie samen met Werner Overdijk. Hierin beargumenteren zij dat de vertaalslag van informatie van het operationele naar het strategische niveau een belangrijk knelpunt vormt.

Martijn Reeser van de gemeente Den Haag legde uit hoe het Team Veiligheid samen met Crisisplan een checklist ontwikkelde die ze houvast en rust geeft in de ondersteuning van het strategische niveau. De checklist methode helpt op efficiënte wijze operationele informatie uit te vragen om de strategische besluitvorming te faciliteren.

In de presentatie van Jacco Rodermond, veiligheidsregio Drenthe, kwamen de belevenis van crisis en de complexiteit van een crisissituatie uitvoerig aan bod. Ook het verschil tussen een crisis en een ramp werd belicht. “De beleving van een crisis vraagt om een gidsfunctie door het strategisch niveau”, aldus Jacco.

In de discussie met alle aanwezigen kwam onder andere naar voren dat de rol van de informatiemanager nog niet volledig toekomstbestendig en helder is. Deelnemers stelden dat een gemeenschappelijke doctrine om crises te lijf te gaan nog wordt gemist in Nederland. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door het calamiteitenhospitaal.

Deze bijzondere bijeenkomst geeft stof tot nadenken over de crisisbeheersing van de toekomst. Crisisplan en de aanwezige professionals willen deze discussie graag voortzetten.

International Network of Disaster Studies organiseert conferentie in Japan

Op 17 t/m 19 juli houdt het International Network of Disaster Studies haar tweede conferentie met als thema: Landscape-Scale Disasters, Emergency Response, and Regional Recovery. Iwate University in Morioka, Japan, is de gastheer. Morioka is in twee uur bereikbaar met hogesnelheidstrein vanaf Tokio.

Het International Network of Disaster Studies is geen formele organisatie, maar een los verband van onderzoekers en faculteiten die samen komen om ideeën uit te wisselen en te discussiëren over gedeelde interesses. Op de eerste bijeenkomst in januari 2017 kwamen deelnemers uit allerlei landen af.  

Tijdens het congres zullen er panels worden gehouden met verschillende onderwerpen. Binnen de panels zullen papers worden besproken, presentaties worden gehouden en is uiteraard ruimte voor discussie. Buiten het programma om is ook genoeg gelegenheid voor meer informele dialoog tussen deelnemers.

Voor meer informatie en registratie, zie: https://inds-iwate.org/en/index.html

Voorstellen voor papers en presentaties kunnen worden ingediend tot 19 maart via https://indsiwate.org/en/submission.html

Crisisplan ondersteunt baanbrekend NAVO initiatief

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) heeft op maandag 19 februari een project gelanceerd: “Enhancing Jordan’s capacity for Crisis Management, Continuity of Government and Exercises”. Dit driejarig programma zal het nationaal crisis- en veiligheidscentrum van Jordanië ondersteunen in het bereiken van volledige operationele capaciteit en daarmee de Jordaanse nationale weerbaarheid, bestuurlijke continuïteit en crisismanagement capaciteiten flink verbeteren.

Dit is het eerste NAVO Defence Capacity Building Program project en dat zorgt voor unieke uitdagingen, maar ook mooie kansen. Namens Crisisplan ondersteunt Werner Overdijk het project.

Klik hier voor meer informatie.